thiết kế đồ họa,

thiết kế đồ họa,

 • Dịch vụ thiết kế đồ họa

   Dịch vụ Bộ nhận diện thương hiệu:  Biểu tượng ( logo), Hồ sơ năng lực (profile), Brochure, Catalogue, Danh thiếp (card visit)…

  Dịch vụ thiết kế đồ họa
  Dịch vụ thiết kế đồ họa

   

   

   BÁO GIÁ DỊCH VỤ SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU

  Dich vụ thiết kế Logo
  Dich vụ thiết kế Logo

  Thiết kế logo:  

  ·        Tối đa 3 mẫu, khách hàng chọn 1 đến 3. Điều chỉnh mẫu theo ý khách hàng và thực hiện phối 3 mẫu màu.

  ·        Mẫu Logo âm bản và dương bản.

  ·        Bàn giao thông số màu, tỷ lệ và quy cách.

  ·        Bản quy cách sử dụng logo trên các chất liệu

  ·        Bản phân tích ý nghĩa logo.

  ·        1 CD chứa file gốc.

  Bộ nhận diện thương hiệu
  Bộ nhận diện thương hiệu

   

  Bộ nhận diện thương hiệu: 

  ·        Folder

  ·        Name card

  ·        Giấy viết thư

  ·        Bao thư (A5 và A4) nhãn thư tín

  ·        Fascimile

  ·        Hóa đơn

  ·        Bản tin nội bộ

  ·        Thẻ nhân viên

  ·        Tài liệu thuyết trình

  ·        Đồng phục

  ·        Sản phẩm quà tặng

   

  ·         1.   Bộ nhận diện thương hiệu văn phòng

  1.1  Biểu tượng ( logo)
  1.2  Câu khẩu hiệu (slogan)
  1.3  Danh thiếp (card visit)
  1.4  Giấy viết thư
  1.5  Tiêu đề thư
  1.6  Phòng bì thư
  1.7  Hoá đơn
  1.8  Thẻ nhân viên
  1.9  Đồng phục nhân viên 

  2.    Bộ nhận diện thương hiệu trên sản phẩm
  2.1  Bao bì sản phẩm
  2.2  Tem nhãn dán lên sản phẩm
  2.3  Phiếu bảo hành
  2.4  Quyển hướng dẫn sử dụng sản phẩm 

  3.    Bộ nhận diện sản phẩm ngoài trời
  3.1  Biển hiệu công ty
  3.2  Biển hiệu trước văn phòng
  3.3  Biển hiệu đại lý
  3.4  Biển quảng cáo
  3.5  Băng rôn

  4.    Bộ nhận diện thương hiệu marketing

  4.1  Brochure
  4.2  Catalogue
  4.3  Hồ sơ năng lực (profile)
  4.4  Tờ rơi, tờ gấp
  4.5  Website
  4.6  Video quảng cáo

   

  Dịch vụ thiết kế đồ họa
  Dịch vụ thiết kế đồ họa

  ==>

  Để được tư vấn thêm xin liên hệ với bộ phận tư vấn của chúng tôi. 0568 929 686