Quầy Take Away - Kiot - Xe Đẩy Bán Hàng Lưu Động

POSM

Quầy Take Away - Kiot - Xe Đẩy Bán Hàng Lưu Động

View Project


Sản xuất Quầy bán - kiot- xe bán hàng lưu động: để quảng bá thương hiệu sản phẩm

Mẫu 1: xe bán hàng lưu động - gấp gọn - kèm standee quảng cáo hiệu quả.

Xe bán hàng lưu động gấp gọn kèm standee

  Mẫu quầy bán hàng lưu động - xe chở - gấp gọn

 

 Mẫu 2: Quầy - Kiot đơn giản

Mẫu kiot cơ bản

 Mẫu 3: Xe đẩy bán hàng - độc đáo - đẹp 

Xe đẩy bán hàng - độc đáo - đẹp

Xe đẩy bán hàng di động,  KIOT BÁN HÀNG DI ĐỘNG BẰNG (COMPOSITE FRP), Xe đẩy bán hàng - độc đáo - đẹp